Giải pháp xử lý nước chuyên nghiệp
 Tin tức

Chất hấp phụ (FBA) sử dụng tại điểm (POU) đã được đánh giá để giảm lượng chì hòa tan và không hòa tan trong nước uống. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc loại bỏ chì GAC đã được đánh giá, chẳng hạn như loại cacbon, độ pH dung dịch, và một số công việc hạn chế đối với các tương tác cạnh tranh. Các tiêu chuẩn thiết kế để giảm chì bằng thiết bị POU cũng được đề cập đến. Minicolumns được sử dụng để đánh giá công suất cacbon cho chì trong nhiều điều kiện khác nhau. Tầm quan trọng của hóa học bề mặt của cacbon và mối quan hệ với độ pH của nước để giảm chì đã được chứng minh

Hỗ Trợ Mua Hàng
  • Kinh doanh 1:    0937 363 559
  • Kinh doanh 2:    0931 816 559
  • Kỹ thuật:            0977 228 957