Giải pháp xử lý nước chuyên nghiệp
 Thiết bị, vật tư xử lý nước

Sản phẩm: Ly lọc

Thông tin sản phẩm & Giá bán: Xem bảng bên dưới

 

STT SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ
1. Ly trong 10 inch China 80.000
2. Ly trong 10 inch Taiwan 100.000
3. Ly trong 20 inch China 220.000
4. Ly trong 20 inch Taiwan 280.000
5. Ly xanh 10 inch China 70.000
6. Ly xanh 10 inch Taiwan 90.000
7. Ly xanh 20 inch China 145.000
8. Ly xanh 20 inch Taiwan 180.000
9. Ly lọc Bigblue 20 inch China 500.000
10. Ly lọc Bigblue 20 inch Taiwan 550.000

Hình ly xanh:

ly lọc

Hỗ Trợ Mua Hàng
  • Kinh doanh 1:    0937 363 559
  • Kinh doanh 2:    0931 816 559
  • Kỹ thuật:            0977 228 957