Giải pháp xử lý nước chuyên nghiệp
 Thiết bị, vật tư xử lý nước

Sản phẩm: Ly lọc

Thông tin sản phẩm & Giá bán: Xem bảng bên dưới

STT SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC XUẤT XỨ ĐƠN GIÁ
1. Ly trong 10 inch China 120.000
2. Ly trong 10 inch Taiwan 160.000
3. Ly trong 20 inch China 250.000
4. Ly trong 20 inch Taiwan 400.000
5. Ly xanh 10 inch China 100.000
6. Ly xanh 10 inch Taiwan 150.000
7. Ly xanh 20 inch China 150.000
8. Ly xanh 20 inch Taiwan 350.000
9. Ly lọc Bigblue 20 inch China 500.000
10. Ly lọc Bigblue 20 inch Taiwan 700.000

Hình ly xanh:

ly lọc

Hỗ Trợ Mua Hàng
  • Kinh doanh 1:    0937 363 559
  • Kinh doanh 2:    0931 816 559
  • Kỹ thuật:            0977 228 957