Giải pháp xử lý nước chuyên nghiệp
 Dịch vụ

Đánh giá tác động Môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường ( Viết tắt là ĐTM) là sự đánh giá tác động tích cực hoặc tiêu cực của Dự án đầu tư đến môi trường, trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế, xã hội.

Tại sao phải Đánh giá tác động Môi trường?

Đánh giá tác động môi trường là thể hiện sự quan tâm của các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm đến việc tác động của của dự án đến môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó.

Đối tượng nào phải lập Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường?

Theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP

Quy trình lập Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường?

Bước 1: Trước tiên cần xác định phạm vi thực hiện: xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu đánh giá tác động môi trường.

Sau đó sẽ tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực.

Bước 2: Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn nước và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại.

Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.

Bước 3: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Bước 4: Xác định nhóm cộng đồng liên quan hay quan tâm đến quá trình đánh giá tác động môi trường dự án: chủ dự án, nhà đầu tư (người/tổ chức tài trợ hoặc cho vay tiền), Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư;

Bước 5: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương);

Bước 6: Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

Đối tượng nào phải lập lại Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường?

Đối tượng 1: Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba mươi sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Đối tượng 2: Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;

Đối tượng 3: Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.

 

Để được tư vấn tốt nhất về việc lập Báo cáo ĐTM, gọi 0977 228 957 hoặc vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn.

     

    Hỗ Trợ Mua Hàng
    • Kinh doanh 1:    0937 363 559
    • Kinh doanh 2:    0931 816 559
    • Kỹ thuật:            0977 228 957