Giải pháp xử lý nước chuyên nghiệp
 Dịch vụ

Đề án Bảo vệ Môi trường là gì?

Là loại văn bản mà các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định Pháp luật

Vì sao phải lập Đề án bảo vệ môi trường?

Lập Đề án bảo vệ môi trường để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án; đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Từ đó, Doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.

Đối tượng nào phải lập Đề án bảo vệ môi trường?

Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy cam kết Bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật.

Phân loại Đề án Bảo vệ Môi trường

  1. Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: được quy định cụ thể tại Điều 3 Chương 2 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 02 năm 2012.
  2. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: được quy định cụ thể tại Điều 15 Chương 2 Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 02 năm 2012

Quy trình lập Đề án Bảo vệ Môi trường như thế nào?

Bước 1: Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của Công ty.

Bước 2: Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

Bước 3: Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Công ty.

Bước 4: Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

Bước 5: Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.

Bước 6: Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.

Bước 7: Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.

Bước 8: Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.

Bước 9: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Bước 10: Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

Bước 11: Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án

Bước 12: Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty

Bước 13: Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

Để được tư vấn tốt nhất về việc lập Đề án Bảo vệ Môi trường, gọi 0977 228 957 hoặc vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn.

    Hỗ Trợ Mua Hàng
    • Kinh doanh 1:    0937 363 559
    • Kinh doanh 2:    0931 816 559
    • Kỹ thuật:            0977 228 957