Giải pháp xử lý nước chuyên nghiệp
 Tin tức

Ngày 1/8, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh về tình hình triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải tạo môi trường năm 2012.

Bắc Ninh khắc phục ô nhiễm và cải tạo môi trường
Bắc Ninh khắc phục ô nhiễm và cải tạo môi trường

Căn cứ theo danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015, Bắc Ninh có 2 dự án triển khai thực hiện là:

Dự án xử lý tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Hương Vân (Lạc Vệ, Tiên Du) với tổng kinh phí 20,869 tỷ đồng trong phạm vi khu vực cần xử lý có diện tích 3.730 m2 và Dự án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề giấy Phong Khê – thành phố Bắc Ninh. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt: Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung làng nghề giấy Phong Khê với kinh phí giai đoạn I (2012 – 2013) hơn 219 tỷ đồng, giai đoạn II (2014 – 2015) gần 171 tỷ đồng với công suất xử lý là 10.000 m 3 /ngày đêm. Dự án triển khai trên diện tích khoảng 3,85 ha và đã hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng, tuy nhiên chưa có kinh phí để thực hiện. Cùng với sự hỗ trợ 29,661 tỷ đồng của Trung ương cho Dự án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề giấy Phong Khê, Bắc Ninh đã bố trí 10 tỷ đồng làm vốn đối ứng cho các dự án triển khai trong năm 2012.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lương Thành kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xác định rõ tỷ lệ cơ cấu vốn các dự án; bổ sung nguồn vốn cho các dự án xử lý ô nhiễm môi trường tỉnh đang triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ Bắc Ninh hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đánh giá cao những nỗ lực của Bắc Ninh trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu về môi trường; đồng thời đề nghị tỉnh tìm kiếm thêm các nguồn vốn đầu tư khác để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường do nguồn vốn của Trung ương còn hẹn hẹp. Trong quá triển khai, Bắc Ninh cần chú trọng đến việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ; chất lượng công trình và việc quản lý vận hành công trình sau khi hoàn thành.

Hỗ Trợ Mua Hàng
  • Kinh doanh 1:    0937 363 559
  • Kinh doanh 2:    0931 816 559
  • Kỹ thuật:            0977 228 957